Rådgivning med vægt på kvalitet

Egholm rådgivende ingeniører er et firma, der yder rådgivning til professionelle og private i hele landet.

Firmaets overordnede mål er at yde rådgivning af højeste kvalitet, og i bestræbelserne på at opnå markedets mest pålidelige undersøgelsesresultater benyttes avanceret måleudstyr.
Undersøgelserne pålidelighed underbygges eventuelt ved hjælp af laboratorieanalyser fra udvalgte prøver og anvendelse af nyeste teknologier indenfor it er ligeledes en selvfølge.

Spidskompetencerne er murede konstruktioner og tegltage samt misfarvninger, fugt- og skimmelvækst.
Firmaet tilbyder også at udføre statiske beregninger samt energi- og varmetabsberegninger.

Egholm rådgivende ingeniører sætter en ære i at være på forkant med udviklingen og hele tiden at være ajour med senest lovgivning indenfor byggeriet.