Firma med spidskompetancer i specialiserede ydelser

Egholm rådgivende ingeniører er startet i 2008, og beskæftiger sig med traditionelle ingeniørdiscipliner.
Spidskompetancerne, som firmaet er kendt for i hele landet ligger indenfor de murede konstruktioner og tegltage. Således har firmaets indehaver i mange år været ansat hos Teknologisk Institut, og er kendt for sin specialiserede viden indenfor felter som:


Indehaver, ingeniør
Keld Egholm

  • Murværk og tegltage
  • Fugtforhold og -måling
  • Misfarvninger
  • Skimmelvækst
  • Skadevurdering
  • Normstof og vejledninger
  • Udførelse
  • Renovering
  • Energi- og varmetabsramme
  • Syn og skøn

Indehaver, ingeniør Keld Egholm er uddannet murer i 1979 og bygningsingeniør i 1986. Som ingeniør har Keld Egholm været ansat som konstruktionsingeniør hos større rådgivende ingeniørfirmaer, som projektleder hos store entreprenørvirksomheder og senest som konsulent og afdelingsleder hos Teknologisk Institut.

Arbejdsfelterne har været statiske beregninger, bygningsundersøgelser, renovering, byggeledelse og tilsyn, bygherrekontakt, personaleledelse og udarbejdelse af vejledninger til byggebranchen.
Med denne baggrund tilbyder Egholm rådgivende ingeniører en rådgivning, hvor kvaliteten og pålideligheden sættes i højsæde.