Termografi, effektiv kontrol af varmeudslip

Med termografi eller termofoto er det muligt at tage billeder, der afslører temperaturforskelle på overflader.

Termografi er det perfekte værktøj til at undersøge, om huse og bygninger er velisolerede, eller til at undersøge om varme slipper ud gennem vægge, tagflader og andre bygningsdele.
Kuldebroer, utætheder og områder med utilsigtet varmeudslip kan også nemt lokaliseres ved hjælp af termografi.

En termografisk undersøgelse kræver mindst 10-15 graders forskel på temperaturen inde og ude. Jo større teperaturforskel desto bedre bliver undersøgelsesresultatet, og termografi udføres bedst i vinterhalvåret.

Termografi kan også benyttes til lækagesporing og til at vise varmeslangers føringslinier i gulve. Varmeslangernes placering er vigtige at kende, hvis det fx er nødvendigt at lave hul i gulvet.

Egholm rådgivende ingeniører råder over markedets bedste udstyr til at udføre termografiske undersøgelser.

Vindue
Kuldebro i false og manglende isolering i brystning under vinduet

Faste_bindere

Faste bindere og massivt murværk om vindue og i etageadskillelse