Tegltage og tagkonstruktioner, fokus på detaljerne er vigtigt

Fokusering på detaljerne og detailløsningerne er vigtige elementer i udførelsen af tegltage og tagkonstruktioner.
Når det gælder valg af undertag har DUKO et fortrinligt redskab, der via hjemmesiden og få klik guider brugeren frem til rette valg af undertag, afhængigt af fx tagstenstyper, taghældning, tilgængelighed mv.

For at opnå et tilfredsstillende resultat er det vigtigt, at leverandørernes anvisninger og detailløsninger følges.

Egholm rådgivende ingeniører har mange års erfaringer med rådgivning og tilsyn i udførelsen af tegltage og tagkonstruktioner, herunder skadevurdering, når tingene går galt.
Ekspertisen på området har bl.a. ført til, at firmaets indehaver har været projektleder og forfatter i udarbejdelsen af vejledningen: Tegl 36, Oplægning af tegltage fra Forlaget Tegl

Egholm rådgivende ingeniører er eksperter og blandt de førende, når det gælder rådgivning, projektering og udførelse af tegltage og tagkonstruktioner.