Syn og skøn - måske sidste udvej i en tvist mellem parterne

Nogle byggesager ender beklageligvis i en tvist, og en løsning er kun mulig ved at føre en syns- og skønssag.
I andre sager opstår tvisten i forbindelse med ejerskifte, og en syns- og skønssag kan ligeledes være eneste udvej.

I forbindelse med retslige tvister m.v. for de danske domstole og voldgiftsinstanser påtager Egholm rådgivende ingeniører sig opgaver i forbindelse med syn og skøn.

Firmaets indehaver, ingeniør Keld Egholm har mange års erfaring som syns - og skønsmand, og udpeges af voldgiftsretten eller af parterne i fællesskab.

Egholm rådgivende ingeniører kan også tilbyde teknisk bistand for advokater i forbindelse med igangværende retssager og tvister.