Statiske beregninger også et spørgsmål om ingeniørmæssigt design

Egholm rådgivende ingeniører tilbyder statiske beregninger af traditionelle bærende konstruktioner i nye bygninger samt i forbindelse med ombygning og renovering.
Statiske beregninger er ofte et spørgsmål om at integrere de bærende konstruktioner i bygningens arkitektoniske udformning, og vi medvirker gerne til et ingeniørmæssigt design, der i videst muligt omfang skjuler store tunge konstruktioner.

Moderne design skal gerne naturligt integrere de bærende bygningsdele i arkitekturen, så der opnås visuelle kvaliteter og skabes rumlige oplevelser.

Valg af rigtige konstruktionsprincipper er samtidig med til at give en optimal anlægsudgift, idet der i den rigtige løsning også er tænkt på brandsikkerhed.