Skimmelvækst kræver undersøgelser og udbedrings-foranstaltninger

Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe som danner millioner af sporer der frigøres til luften både ude og inde. Sporerne spirer på næsten alle fugtige materialeoverflader, og danner belægninger i hvide, grønne, blå og sorte farver.

Skimmelsvampe etablerer sig først, når den relative luftfugtighed tæt ved en materialeoverflade er større end 75% RF, og på stadiet, hvor de er synlige, er der dannet og spredt mange sporer og mikropartikler.

I en bygning vil skimmelsvampe i mindre grad næsten altid forekomme, fx på fuger i baderum, på glaslister omkring vinduer eller ved udluftningsventiler på grund af manglende isolering.

Skimmelvækst i større omfang i en bygning kan medføre risiko for astma- og allergilignende symptomer for følsomme personer, og en undersøgelse af en tekniker med speciale i skimmelsvampe er påkrævet.

Egholm rådgivende ingeniører kan undersøge omfanget af skimmelsvampeangrebene og beskrive nødvendige foranstaltninger i forbindelse med udbedringen.


Skimmelvæks i krybekælder i parketgulvets underside