Skadevurdering er én af vore specialiteter

Egholm rådgivende ingeniører har mange års erfaringer med skadevurdering og identifikation af fejlkilderne, der er årsagen til skaderne.

Grundige tilstandsvurderinger af konstruktionerne og udførlige bygningsundersøgelser, ofte destruktive undersøgelser som eventuelt suppleres med laboratorieanalyser er baggrunden for et godt resultat og en sikker angivelse af skadesårsagen.

Egholm rådgivende ingeniører er blandt de førende, når det gælder skadevurdering og identifikation af fejlkilder. Firmaet benytter avancerede undersøgelsesmetoder, der er afstemt efter opgaven.

Misfarvet murværk eksempelvis forbindes ofte med fugtproblemer, men kan i mange tilfælde skyldes udfældninger i overfladen forårsaget af uhensigtsmæssige konstruktioner eller fejl i udførelsen.
Ekspertise på området og grundige undersøgelser er nøgleordene til identifikation af fejlkilderne, der er årsagen til skaderne.

Misfarvet murværk