Renovering kræver materialekendskab og erfaring med konstruktioner

Grundige forundersøgelser samt grundige tilstandsvurderinger af eksisterende forhold og konstruktioner er begge vigtige elementer at gennemføre på systematisk vis, inden udbedring og renoveringsmetoder fastlægges. Det giver størst sikkerhed for et godt resultat i sidste ende.

Risiko for opstigende fugt og forekomst af vandopløselige salte i murværk er fx vigtige fokusområder i forbindelse med forundersøgelserne og tilstandsvurderingen.
Begge forhold kan betyde, at påtænkt renovering må gribes an på anden måde og, at forudsætninger og udbedringsmetode eventuelt må ændres.

Egholm rådgivende ingeniører har mange års erfaringer med undersøgelser, tilstandsvurdering og rådgivning i forbindelse med renoveringssager og spidskompetancerne ligger især indenfor de murede konstruktioner.
Ekspertisen indenfor området har bl.a. ført til, at firmaets indehaver har været medforfatter i udarbejdelsen af Renoveringshåndbogen Mur & Tag fra Forlaget Tegl

Egholm rådgivende ingeniører er blandt de førende, når det gælder undersøgelser, rådgivning og projektering af renoveringssager.

Opstigende fugt og salte i ydervæg