Energirådgivning, der sikrer optimale og energibesparende løsninger

I forbindelse med nyopførelse samt om- og tilbygninger stilles der større og større krav til tilladeligt energi- og varmetab fra bygningerne.

Energirammen benyttes til at eftervise, at nye bygninger som helhed ikke har et samlet energiforbrug, der er større end det tilladte i henhold til bygningsreglementet.

Ved om- og tilbygninger er det tilstrækkeligt at eftervise, at varmetabsrammen er overholdt, hvilket vil sige, at samlet varmetab fra klimaskærmen ikke overstiger det tilladte.

Egholm rådgivende ingeniører tilbyder bistand og vejledning i forbindelse med konstruktionsopbygningen og detailløsningerne således at gode, energirigtige løsninger opnås.

Firmaet tilbyder ligeledes at udføre de krævede energirammer eller varmetabsrammer i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse.