Bygherrerådgivning er et spørgsmål om tillid

Bygherrer har ofte behov for professionel hjælp til at opnå den nødvendige indflydelse på de problemstillinger, der optræder i forbindelse med ethvert byggeri.

Bygherrerådgiveren er klientens uafhængige tillidsmand og rådgiver, og Egholm rådgivende ingeniører tilbyder bygherrerådgivning i form af rådgivning og bistand til klienten i samarbejdet mellem denne og tilknyttede tekniske rådgivere, entreprenører mv.

Bygherrerådgivning tilbydes ved byggeri i:

  • Fag-, stor- eller hovedentreprise
  • Totalentreprise

Egholm rådgivende ingeniører tilbyder bygherrerådgivning, indeholdende samtlige ydelser, der udgør en nødvendig helhed for udfærdigelsen af det aftalte produkt, bygherrerådgiverens programlægning og tilsyn gør, at byggeriet ved færdiggørelsen opfylder alle de æstetiske og funktionelle krav, bygherren har stillet i udbuddet.