Byggeledelse og fagtilsyn udføres med professionel styring

Det er afgørende for det færdige byggeri, at byggearbejdet styres professionelt og efter fastlagte rammer.

Egholm rådgivende ingeniører tilbyder byggeledelse og fagtilsyn, hvor aftalte mål nås gennem en entydig planlægning og etablering af klare kontraktforhold.

Byggeledelse og fagtilsyn skal sikre, at kunderne får et totalt overblik, og Egholm rådgivende ingeniører agerer som bygherrens repræsentant på byggepladsen.

Vore ydelser i forbindelse med byggeledelsen omfatter typisk:

 • Tidsstyring og budgetstyring
 • Kvalitetsstyring
 • Mødeledelse
 • Rapportering
 • Byggeregnskaber
 • Sikkerhedskoordinering

Ydelser i forbindelse med fagtilsynet omfatter typisk:

 • Planlægning af tilsynet iht. udarbejdede tidsplaner
 • Kvalitetssikring ved stikprøveudtagning
 • Udfyldelse af tilsynsplaner
 • Deltagelse i byggemøder og rapportering til byggeledelsen/bygherren
 • Medvirken ved aflevering
 • Indsamling af entreprenørens kvalitetssikringsdokumenter